A Vallás és művészet című kötet a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Művészettudományi és Szabadbölcsészeti Intézetének, valamint együttműködő partnereinek művészettudományi területen létrejött szakmai eredményeit mutatja be. A kötetben szereplő tanulmányok a szakralitás mindennapi megjelenéseivel és művészetekbe ágyazódásával, illetve a szent, a szakrális és a szekuláris, a rítus és a performansz, a liturgia és a színház viszonyával, a vallás művészeti megjelenésével, a szakrális kommunikáció különféle művészeti ágakban való megnyilatkozásával, az ikonográfia, a képaktus, a beszédaktus és a szakralitás kapcsolatával foglalkoznak.

A kötet szerzői, akik a színház-, az irodalom- és a zenetudomány, a művészettörténet, a filmtörténet, valamint a vallástudomány, a kulturális antropológia, a teológia, a folklorisztika, az esztétika, a nyelv-, a kommunikáció- és médiatudomány, a kortárs művészeti kutatások képviselői, vállaltan határátlépők e sokféle tudományterület, művészeti ág, vallás és kultúra megközelítésében.

A kötet a tanulmányok tartalmát tekintve az alábbi hat nagy fejezetre tagolódik: Képaktusok, Rítus és performansz, Hang és zene, Szent és profán tér, Szöveg és szakralitás, Gondolat és esztétikum.

KÉPGALÉRIA


BELÉPÉS A GALÉRIÁBA

VIDEÓK


Bemutatkozó videó

Sepsi Enikő: A „szent” dramaturgiája Valère Novarina színházába

V. Novarina a térről

a „Vízöntő (verseau)”-jelenet (Odéon)

Képzeletbeli operett debreceni próbája (2008)

V. Novarina a ritmusról a Duna Televízió Párizsban forgatott L’Amour est voyant c. filmjében

Novarina: L’Acte inconnu, Festival d’Avignon, 2007., Drámaíró és rendező: V. Novarina, látványterv: Philippe Marioge, zene: Christian Paccoud

Prontvai Vera: Kísérlet a liturgikus színház kompozíciójának megragadására
Az igazság keresése Visky András Tanítványok című drámájában

M. Tóth Géza: Operaelőadás és istentisztelet
Gondolatok Johann Sebastian Bach Máté-passiójának félszcenírozott előadása kapcsán Mendelssohn hangszerelésében, Magyar Állami Operaház, 2013. március 28.

Máté-passió részlet

Magyar nyelvű összefoglalók.